Sommeren 2017 kjørte Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) i gang den flunkende nye granuleringslinjen på Matmortua. Etter å ha testkjørt og finjustert anlegget, produserers det nå høyverdig plastråstoff av utrangerte oppdrettsmerder, fôrsekker og slanger fra havbruksnæringen og tauverk, plastdunker og annet plastavfall fra fiskerinæringen.

Anlegget er samlokalisert med Containerservice Ottersøy AS på Matmortua. Dette gjør det mulig å kontrollere og spore avfallet fra det meldes inn fra kunden til det kjøres ut som plastgranulat, ferdig resirkulert råvare. Samarbeidet med Containerservice Ottersøy AS er tett, og sammen kan de to selskapene levere en helhetlig tjeneste med innhenting, bearbeiding og resirkulering av plast. Vi kjører R&D-prosjekter med små og store samarbeidspartnere, og ønsker bidra til å drive den norske sirkulærøkonomien framover ved å kjøre plastavfall fra Norge tilbake i norsk plastproduksjon.

Har du plastavfall som kan resirkuleres?
Ønsker du å bruke resirkulert plast i produksjon?