NOPREC blir en del av CIVAC – Circular Value Cluster

NOPREC medlem i CIVAC - Circular Value Cluster

NOPREC er medlem i CIVAC- Circular Value Cluster. Samarbeidet mellom de interkommunale avfallsselskapene i Trøndelag er utgangspunktet for klyngen, som i møtet mellom offentlige og private bedrifter, avfallsbehandlere og vareprodusenter skal arbeide med prosjekter for ressurshåndtering i sirkulære kretsløp.

CIVAC har tre strategiske fokusområder:

-Utvikle klyngen og samarbeidet mellom bedriftene som deltar i samarbeidet. Klyngen retter seg både mot teknologileverandører, gründere, kapitalmiljøer, FoU og renovasjonsaktører.

-Verdikjedeutvikling der klyngens ambisjon er å være en katalysator for utviklingsprosjekter mellom klyngebedriftene og opp mot aktører i andre relevante næringer.

-Teknologiutvikling, der klyngen har som ambisjon om å være en arena/nettverk som unnfanger ny teknologi som styrker arbeidet med sirkulærøkonomi.

Del denne nyheten

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Andre saker

Ukategorisert

Bli vår OCEANIZE prosjektleder

Bli en OCEANIZER Nå kan du ta bli en del av verdens viktigste arbeidsplass. Havplast er ressurser på avveie, dette gjør OCEANIZE noe med, ved

Ukategorisert

Bli vår OCEANIZE verdikjedekoordinator

Bli en OCEANIZER Nå kan du ta del i verdens viktigste salgsjobb. Havplast er ressurser på avveie, dette gjør OCEANIZE noe med, ved å gjøre