Forskning og utvikling

Forskning og utvikling er en stor del av NOPRECs daglige virke. «Plastisirk» som er NOPRECs eget hovedprosjekt støttes gjennom ulike støtteprogrammer av:

– Norges Forskningsråd

– Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

– Innovasjon Norge Trøndelag

– Trøndelag Fylkeskommune

– Avfallsforsk – Avfall Norge og Handelens Miljøfond

-Skattefunn

Prosjektets hovedmål er å sikre leveranser av resirkulert plast med dokumentert høy kvalitet. Dette i tett samarbeid med Sintef og andre kompetansemiljøer for dokumentasjon av materialegenskaper og sporstoffer i plastgranulatet, samt produksjonsforbedring på anlegget.

PacKnoPlast

Plast bør kun brukes som matvaremballasje dersom det er påvist at dette er det mest miljøriktige valget – både når det gjelder klima og forsøpling. I PacKnoPlast skal Bama, sammen med blant andre Q-meieriene, Gartnerhallen, Østfoldforskning og NOPREC sammen undersøke emballasjens funksjon, der målet er å minimere matavfall. Kunnskapen og beslutningsverktøyet som blir utviklet i prosjektet skal hjelpe designere av emballasjesystemer å ta miljøriktige valg og å kommunisere deres begrunnelser.
Foto: Bama

POCOplast

POCOplast står for «Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture». Her samarbeider SINTEF, NTNU og organisasjoner fra alle ledd i verdikjeden: NCE Aquatech, Plasto, Grieg Seafood, Empower, Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), Flokk og Miljøstiftelsen Bellona.

Prosjektet ledes av SINTEF Digital og er finansiert (2020-2022) av Norges forskningsråd over MILJØFORSK-programmet med midler fra Handelens Miljøfond. Totalrammen er på 13,5 millioner kroner.