Resirkulert plast
fra marint avfall

Har du plastavfall som kan resirkuleres? Ønsker du å bruke resirkulert plast i produksjon?

Forskning og utvikling

NOPREC både driver og deltar i ulike FoU-prosjekter. 

Siste nytt